Zásady ochrany osobných údajov

V Red Lemon Clube sa zaväzujeme chrániť súkromie našich používateľov a zákazníkov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené informácie, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Informácie od našich používateľov a zákazníkov zhromažďujeme viacerými spôsobmi vrátane:

  • Informácie, ktoré používatelia poskytnú pri vytváraní účtu alebo zadávaní objednávky, ako je ich meno, e-mailová adresa a platobné údaje.
  • Automaticky zhromažďované informácie pri návšteve našich stránok, ako napríklad IP adresa, typ prehliadača a údaje o polohe.
  • Informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií, ako sú informácie o stránkach, ktoré používatelia navštevujú, a o činnostiach, ktoré vykonávajú na našej stránke.

Ako používame zozbierané informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na rôzne účely vrátane:

  • Poskytovanie a zlepšovanie našich produktov a služieb.
  • Spracovanie objednávok a transakcií.
  • Na komunikáciu s našimi používateľmi a zákazníkmi, napríklad na zasielanie aktualizácií, oznámení a marketingovej komunikácie.
  • Prispôsobenie používateľského zážitku na našej stránke.
  • Ochrana bezpečnosti a integrity našej stránky a systémov.

Zdieľanie informácií

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán, ako sú spracovatelia platieb a prepravné spoločnosti, aby sme mohli poskytovať a zlepšovať naše produkty a služby. Budeme zdieľať len tie informácie, ktoré sú potrebné na to, aby títo poskytovatelia tretích strán mohli vykonávať svoje služby.

Bezpečnosť informácií

Bezpečnosť informácií našich používateľov a zákazníkov berieme veľmi vážne. Zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme, pred neoprávneným prístupom, zverejnením a zneužitím.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch alebo aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, oznámime to našim používateľom a zákazníkom zverejnením aktualizovaných zásad na našej webovej lokalite.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo informácií, ktoré zhromažďujeme, neváhajte nás kontaktovať. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].