Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Red Lemon Club se zavazujeme chránit soukromí našich uživatelů a zákazníků. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme.

Informace, které shromažďujeme

Informace od našich uživatelů a zákazníků shromažďujeme různými způsoby, včetně:

  • Informace poskytnuté uživateli při vytváření účtu nebo objednávce, jako je jejich jméno, e-mailová adresa a platební údaje.
  • Informace shromažďované automaticky při návštěvě našich stránek, jako je IP adresa, typ prohlížeče a údaje o poloze.
  • Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií, jako jsou informace o stránkách, které uživatelé navštěvují, a o činnostech, které na našich stránkách provádějí.

Jak používáme shromážděné informace

Informace, které shromažďujeme, používáme k různým účelům, včetně:

  • Poskytování a zlepšování našich produktů a služeb.
  • Zpracování objednávek a transakcí.
  • Ke komunikaci s našimi uživateli a zákazníky, například k zasílání aktualizací, oznámení a marketingových sdělení.
  • Přizpůsobení uživatelského prostředí na našich stránkách.
  • Chránit bezpečnost a integritu našich stránek a systémů.

Sdílení informací

Informace, které shromažďujeme, můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, jako jsou zpracovatelé plateb a přepravní společnosti, abychom mohli poskytovat a zlepšovat naše produkty a služby. Budeme sdílet pouze ty informace, které jsou nezbytné k tomu, aby tito poskytovatelé třetích stran mohli poskytovat své služby.

Zabezpečení informací

Bezpečnost informací našich uživatelů a zákazníků bereme velmi vážně. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu shromažďovaných informací před neoprávněným přístupem, zveřejněním a zneužitím.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely změny v našich postupech nebo aby odpovídaly zákonným požadavkům. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeme jakékoli podstatné změny, oznámíme to našim uživatelům a zákazníkům zveřejněním aktualizovaných zásad na našich stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo informací, které shromažďujeme, neváhejte nás kontaktovat. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].